www.koncerty-plzensko.cz

Pořadatel (nejen) klasické hudby

Conquista očima poražených

 

Čtvrtek 13.2.2020 18.00 hodin, Atelier Plzeň, Náměstí T.G.Masaryka 8


Hudebně literární pořad na téma "Conquista očima poražených".


Překlady původních aztéckých textů a jejich literární zpracování ve spojení s experimentální hudbou uvádí Tomáš Hudec.

 

Pořad "Conquista očima poražených" vychází, s výjimkou krátkého úvodního bloku, věnovaného ukázkám z aztéckého předkolumbovského písemnictví, z antologie nahuaských textů po conquistě, sestavené Miguelem Léonem-Portillou (texty Sahagúnových informátorů /Florentinský kodex/, A. Tezozomok /Mexická kronika/, Rukopis z Tlatelolka, sbírka Mexické zpěvy /několik žalozpěvů (icnocuícatl)/.
 
Hudební ukázky ("jiná hudba") pocházejí z nahrávek pořízených na mezioborových sympoziích Hermit Plasy.

 


Vstupné dobrovolné

https://www.atelierplzen.cz/news/hudebne-literarni-porad-v-atelieru/?fbclid=IwAR1VQC5NRirZHm3mAgkoJ9Iptc1O4E0F3GHwzgX2hiiU_wRgWA4moai7kbg

Poslední novinky